Position Paper

Op 28 januari 2021 stond het Algemeen Overleg (AO) ‘Bekostiging Verpleeghuiszorg’ gepland in de tweede kamer. Marc Willem de Witte is nauw betrokken geweest bij de voorbereiding op dit OA en heeft de toelichtende ‘Position Paper’ geschreven.

February 2, 2021 14:25

Het doel van dit position paper is om ‘verbindend’ te zijn op de ‘losse brokken informatie’ die beschikbaar zijn m.b.t. bekostiging verpleeghuiszorg.

De gedachte en einddoel van het position paper is om het navolgende te bereiken :

“Integrale Vergelijking & Integrale Kostprijzen vormen als ‘de grote & de kleine wijzer van een klok’ de input voor een bekostiging die ‘de derde omslag faciliteren’. Alléén beide wijzers samen geven de exacte tijd aan.”

Het position paper werkt deze gedachte stapsgewijs uit. Inclusief welke route nu te volgen naar hetgeen te doen staat in het kader van vraagsturing – eigen regie – kostprijzen te borgen in een nieuwe opzet van de bekostiging verpleeghuiszorg. Het ‘Position Paper’ is aan alle Kamerleden–ouderenzorg van alle politieke partijen als uitgangspunt voor discussie neergelegd.

Door het vallen van het kabinet en het op het laatste moment (28 januari in de ochtend) controversieel verklaren van dit onderwerp is dit komen te vervallen en wordt het uitgesteld tot het nieuwe kabinet is beëdigd. En dat is uiteindelijk goed nieuws, want:

  • Het onderwerp heeft daarmee de status van BELANRIJK ONDERWERP gekregen.
  • In laatste dagen voor het OA is duidelijk gebleken dat verdere uitleg over het integreren van Integrale Vergelijking (NZA) en Integrale Kostprijzen (Praktijklab Ouderenzorg 3punt0) noodzakelijk is.
  • Door het voor onbepaalde tijd uitstellen van het AO ontstaat nu de gelegenheid gesteld om de voorbereiding met de politici ouderenzorg, ambtenaren van VWS en vertegenwoordigers van de NZA verder uit te breiden.
  • Vanuit de Technische Briefing is er een werkgroep ontstaan met deelnemers vanuit VWS, NZA, werkveld, Praktijklab Ouderenzorg 3punt0. Deze werkgroep richt zich op het samen brengen van de onderwerpen Integrale Vergelijking en Integrale Kostprijzen in het kader van de toekomstige ‘bekostiging verpleeghuiszorg’.
Download bijlage