In de praktijk.

Hoe ziet de ouderenzorg er op dit moment in de praktijk uit?

Opschalen

Zorgaanbieders

De zorgaanbieders die op deze pagina terug te vinden zijn, zijn al met één of meer van deze principes aan het werk (geweest) en hebben er praktijkervaring mee. Zij zijn voorbeelden van; hoe dan en waar loop je tegenaan. Omdat zij al in meer of mindere mate actief aan de slag zijn(geweest) met deze principes hebben wij hen hier genoemd. Een podium voororganisaties die innovatief zijn, willen ontdekken en – niet zelden – ook de nek uitsteken steken door voorop te lopen en de zo gewenste vernieuwing op gang te brengen.

Bent u geïnteresseerd in deze beweging, dan kunt u een aanbieder bij u in de buurt vinden op deze kaart en hen benaderen omer meer over te horen. U kunt natuurlijk ook één van de bij ons aangeslotenpartijen benaderen.

Klopt er iets niet, of heeft u suggesties? Laat het ons weten.

Borgen

Instanties

Naast de zorgaanbieders die al ervaring hebben met één of meer van deze principes. Zijn er ook diverse andere partijen in Nederland die deze principes in hun visie, manier van werken, systemen of regelgeving een plek hebben gegeven. Zoals belangenorganisaties, universiteiten, toezichthoudende organen, zorgverzekeraars etc. Daardoor dragen ook zij bij aan het verder brengen van de derde beweging.

Wanneer je op één van de onderstaande partijen ‘klikt’ lees je in een voor ieder van deze partijen vergelijkbaar ‘format’ hoe zij over de leidende principes denken.

Klopt er iets niet, of heb je suggesties? Laat het ons weten.