Bosscher & De Witte

Naar website

Als uw zorg vraagt om ondersteuning. Vraag het dan aan ons.

Services die wij bieden

Software voor personeel
Software voor zorg
Software voor kostprijzen
Trainingen
Projectleiding
 • Beleid- & Strategische Planning
 • Kwaliteitszorg en CQI onderzoek
 • Kostprijzen en formatieberekening
 • Organisatieontwikkeling
 • Samenwerkingstrajecten
 • Training & Cursussen
 • Vraagsturing vertaald naar alle bedrijfsprocessen
 • Welzijn/Wmo
 • Zorginhoudelijke Vraagstukken
 • Zorgvernieuwing & Innovatie
 • ZZP's en functiegericht werken

Onze werkzaamheden voor het praktijklab

Bosscher & de Witte c.s. (B&W) is een bureau voor begeleiding bij álle vraagstukken die in de VV&T sector spelen. B&W werkt alléén met specialisten in de zorg- en welzijnssector die zelf met hun voeten in ‘de klei’ hebben gestaan en dat dus ook bij de opdrachtgevers kunnen doen. Niet alleen op strategisch & tactisch niveau, maar juist ook op operationeel niveau. Als geaccrediteerd meetbureau voor CQI onderzoek zijn wij, naast onze VV&T specialisatie, ook in de sectoren GGZ en gehandicaptenzorg actief.

Sub-merken

Huidige klanten

Met veel

en

gemaakt in Ede