Pure iPVB

Naar website

Met het iPVB krijgen ouderen de zeggenschap over hun persoonlijke zorgbudget terug.

Services die wij bieden

Software voor personeel
Software voor zorg
Software voor kostprijzen
Trainingen
Projectleiding
  • Organisatie begeleiding
  • Inzicht in behoefte en wensen zorgvrager
  • Professionaliteitsontwikkeling
  • Stuurinformatie
  • Dashboarding

Onze werkzaamheden voor het praktijklab

Het Pure-iPVB collectiefstaat voor een verzameling mensen en organisaties die zich verbonden hebben ophet pure gedachtegoed van het individueel PersoonsVolgend Budget. Het gaat danom het maximaal faciliteren van de gelijkwaardige relatie tussen zorgvrager enzorgverlener waarbinnen de vraag van de zorgvrager leidend is. De zorgverlenerbenaderd die vraag vanuit zijn/ haar deskundigheid op gezondheidsrisico,welzijnstekort en zelfzorgtekort en komt zo tot het benodigdeondersteuningsplan. Daar hoort dan de juiste passende financiƫle vergoeding opbasis van de juiste kostprijzen bij. Hoe, waar en wanneer die vergoeding wordtbesteed is aan de zorgvrager in afstemming met de zorgverlener. Wij begeleiden,trainen en coachen zorgorganisaties in het overgaan op deze manier van werken.En we bieden ondersteunende instrumenten en software. Zowel aan de zorgkant alsaan de bedrijfsmatige kant.

Sub-merken

Huidige klanten

Met veel

en

gemaakt in Ede