Partners

Natuurlijk kan het praktijklab niet bestaan zonder partijen die faciliteren. We hebben dan over onze digitale en telefonische bereikbaarheid.

Is onze partner op het digitale vlak. Domeinen, mailadressen, ICT-abonnementen, hosting van onze websites en onze eigen Praktijklab-server worden door deze partij verzorgd. We kennen elkaar al sinds 2012 en zijn daardoor goed op elkaar ingespeeld.

Bezoek website

Tja, naarmate de olievlek rondom vraagsturing– eigen regie en persoonsvolgend budget groter werd en wordt ontstaat er meer telefonisch verkeer. Ook het officieel starten met het Praktijklab per 01-02-2021 vraagt om één handige telefonische toegangspoort. Die rol vervult het SecretariaatsBuro. Ook hén kennen we al héél lang ; sinds 2010. Natuurlijk zijn we als deelnemers ook allen apart te bellen. Mocht dat niet lukken, laat dan een terugbelverzoek achter bij ons secretariaatsbureau door ons centrale nummer te bellen : 085760 24 56.

Bezoek website